Situaţii de urgenţă


NOTIUNI GENERALE

Situatia de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care, prin amploare si intensitate, ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;
Starea potential generatoare de situatii de urgenta - complex de factori de risc care, prin evolutia lor necontrolata si iminenta amenintarii, ar putea aduce atingere vietii si sanatatii populatiei, valorilor materiale si culturale importante si factorilor de mediu;
Managementul situatiei de urgenta - ansamblul activitatilor desfasurate si procedurilor utilizate de factorii de decizie, institutiile si serviciile publice abilitate pentru identificarea si monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune si implementarea acestora in scopul restabilirii situatiei de normalitate;
Monitorizarea situatiei de urgenta - proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amplorii si intensitatii evenimentului, evolutiei si implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului de indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta;
Factor de risc - fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp si spatiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
Tipuri de risc - cazuri de forta majora determinate de incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau prabusiri de teren, imbolnaviri in masa, prabusiri ale unor constructii, instalatii ori amenajari, esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice si alte calamitati naturale sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; (cu exceptia grevelor);
Gestionarea situatiilor de urgenta - identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimentele exceptionale respective;
Evacuarea - masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta ori producerii unei situatii de urgenta si care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, categorii sau grupuri de populatie ori bunuri si dispunerea acestora in zone si localitati care asigura conditii de protectie a persoanelor, bunurilor si valorilor de functionare a institutiilor publice si agentilor economici.

COMUNICARI PRIVIND FENOMENELE METEOROLOGICE PERICULOASE
Informare: fenomenele meteorologice periculoase prognozate vor incepe nu mai devreme de 72 de ore de la data emiterii mesajului; informarea va fi actualizata sau nu printr-un mesaj de atentionare/avertizare.
Atentionare: fenomenele meteorologice din mesaj vor incepe in mai puţin de 72 de ore, dar nu mai devreme de 36 de ore din momentul emiterii mesajului; atentionarea va fi actualizata printr-un mesaj de avertizare sau un nou mesaj de atentionare, in functie de gravitatea fenomenului prevazut.
Avertizare: fenomenele meteorologice din mesaj vor incepe in mai putin de 36 de ore, din momentul emiterii mesajului si pot conduce la pagube importante.

Date cu privire la contractele de deszapezire încheiate la nivelul județului Gorj

 Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenta a inspectoratului pentru situatii de urgenta Lt. col. Dumitru Petrescu al judetului Gorj

  PLANUL DE  PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2015

LEGENDA DE CODURI DE CULORI PENTRU ATENTIONARILE SI AVERTIZARILE METEROLOGICE

PLANUL DE  PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2009

PLAN OPERAŢIONAL DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE ACCIDENT DE AVIAŢIE CIVILĂ

PLANUL DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

 PLAN DE MASURI AL COMITETULUI JUDTEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA GORJ PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 2014-2015

 PROCEDURA PRIVIND MODUL DE INTOCMIRE, TRANSMITERE SI CONTINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE SI DE SINTEZA PRIVIND EFECTELE MANIFESTARII FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

 PROCEDURA PRIVIND MODALITATILE CONCRETE DE MONITORIZARE SI DUCERE LA INDEPLINIRE A MASURILOR DISPUSE DE PREFECT PRIN ORDINE SAU HOTARARI ALE COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA

PROCEDURA OPERATIONALA - GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA

 Procedura privind acțiunile desfășurate la nivelul Ministerului Administrației și Internelor în cazul producerii unor situații de urgență generate de inundații, aprobată de conducerea ministerului

 Ordin nr. 207/2016 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si actualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

Ordin nr.83/2016 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si actualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

 Ordinea de zi pentru sedinta ordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj din data de 01.07.2015 

Hotărârea adoptată în ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj din data de 01.07.2015

Hotărârea adoptată în ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj din data de 11.06.2015

Hotărârea adoptată în ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj din data de 16.04.2015

 Ordinul Prefectului nr.64/25.03.2015 privind constituirea Comisiei mixte pentru verificarea modului in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari

Ordin nr.61 privind modificarea și completarea Ordinului Prefectului judetului Gorj nr 163/08.07.2014 privind reactualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si reactualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

 Ordin nr.2 privind modificarea și completarea Ordinului Prefectului judetului Gorj nr 163/08.07.2014 privind reactualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si reactualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

Ordinul nr. 167/22.07.2014 privind  modificarea si completarea Ordinul Prefectului judetului Gorj  95/2011 privind constituirea Comisiei mixte de constatare a efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice (alunecări de teren și inundații) în județul Gorj, care se va activa și deplasa în teren în zona afectată ori de câte ori este necesar
Hotărârea adoptată în ședința din data de 30.04.2014 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj

 Ordin 163/08.07.2014 privind reactualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si reactualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

 Ordin 130/30.05.2014 privind reactualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si reactualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

 Ordin 96/25.03.2014 privind reactualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si reactualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

 Ordin 62/13.02.2014 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si actualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

  Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 54 din 11.02.2014 pentru aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta

 Ordinul Prefectului nr. 331 din 19.12.2013 privind organizarea si functionarea Grupei Operative constituita la nivelul judetului Gorj privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meterorologice periculoase specifice perioadei de iarna

  Dispoziția nr. I/931/13.12.2013 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meterorologice periculoase specifice perioadei de iarna

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 287/07.11.2013 privind modificarea și completare art. 2 , lit (j) a Ordinului 271/22.10.2013 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordin 271/22.10.2013 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordin 254/30.09.2013 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordin 145/29.05.2013 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordin 87/22.04.2013 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordinul Prefectului nr. 24 din 30.01.2013 privind reactualizarea Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor din judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr. 22 din 28.01.2013 privind constituirea Comanadamentului Operational judetean Gorj care sa functioneze la sediul Institutiei Prefectului Judetul Gorj, pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meterorologice periculoase specifice perioadei de iarna si in care sunt reprezentate structurile cu atributii specifice acestui domeniu

Ordinul Prefectului nr. 325 din 06.11.2012 privind reactualizarea art.1 şi art.2 precum şi modificarea textului de la lit. j al art. 2 din Ordinul Prefectului judeţului Gorj nr. 56/10.04.2012 privind reactualizarea şi completarea Comitetului judeţean pentru Situaţii de urgenţă Gorj, la data de 06.11.2012

 Ordin 78/29.05.2012 privind constituirea a trei comisii mixte de constatare a efectelor produse de fenomenele meteorologice din luna mai 2012

Ordin 52/03.04.2012 privind modificarea si completarea Ordinului prefectului nr. 105/01.04.2011 privind stabilirea și aprobarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale  

Ordin 250/05.12.2011 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

 Ordin 219/22.09.2011 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordin 95/2011 privind constituirea Comisiei mixte de constatare a efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice (alunecări de teren și inundații) în județul Gorj, care se va activa și deplasa în teren în zona afectată ori de câte ori este necesar

 Ordin 2/2011 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

 Ordin 53 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

 Ordin 83 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

 Ordin 138 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

 Ordin 244 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta la data de 16.11.2009

 Hotarare privind aprobarea "Planului judetean de urgenta in caz de pandemie de gripa noua (Virusul A/H1N1) 

 Ordin 23 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta la data de 08.02.2010  

Documente in format pdf.Pentru vizualizare folositi Acrobat Reader .

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ