Rolul prefectului


Prefectul este numit de catre Guvern si reprezinta Guvernul pe plan local. Între prefect, pe de o parte, si autoritatile administratiei publice locale, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
ART. 12 - Legea 340/2004 cu modificarile ulterioare
"Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare".

Prefectul

 • monitorizează serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului Gorj;
 • este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local;
 • verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local şi ale primarului;
 • poate verifica masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala si poate sesiza organele competente in vederea stabilirii masurilor necesare, in conditiile legii;
 • asigura, la nivelul judetului, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotararilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;
 • asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, ducerea la indeplinire, in conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire pentru situatii de urgenta;
 • dispune, in calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste in acest sens sumele special prevazute in bugetul propriu cu aceasta destinatie;
 • utilizeaza, in calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistica de interventie in situatii de criza, in scopul desfasurarii in bune conditii a acestei activitati;
 • actioneaza pentru realizarea in judet a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare si dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu competentele si atributiile ce ii revin, potrivit legii;
 • actioneaza pentru asigurarea climatului de pace sociala, mentinerea unei comunicari permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordand o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;
 • stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, prioritatile de dezvoltare teritoriala;
 • dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarate de Guvern;
 • dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate;
 • hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara si din strainatate, in vederea promovarii intereselor comune;
 • indeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum si insarcinarile stabilite de Guvern.

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ