Rapoarte si studii


Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2016

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2015

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015

Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2015

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2014

Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2014 

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2013

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2012

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2011

Acte administrative pentru care a fost solicitată reanalizarea în vederea modificării sau revocării în anul 2010

Raport privind starea generala, economica, sociala, culturala si administrativa a judetului Gorj in anul 2009

Raport privind activitatea desfăşurată de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj pe anul 2009

Rapoarte privind rezultatele verificarilor efectuate de Corpul de Control 

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2009

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2008

Sinteza evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate în anul 2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor omului

Raport privind activitatea desfăşurată de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj pe anul 2008

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ