Noutăți


Mesajul prefectului județului Gorj, Ciprian Adrian Florescu, cu ocazia Zilei Naționale a României

Invitație adresată organizațiilor societății civile din judetul Gorj

ANUNT - tragere la sorti pentru alegerea presedintelui Biroului electoral al Circumsciptiei comunale nr. 64 Telesti si  a loctiitorului acestuia

omunicat de presa 07.09.2017 Dezbatere publică - proiectul privind Legea Turismului, în data de 24 august 2017

Ordinul Prefectului nr. 212/2017 privind  stabilirea programului de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Gorj, ca urmare a stabilirii zilei de 14 august 2017 ca zi libera

Anunt privind programarea tragerii la sorti computerizata pentru desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

29.05.2017 După o ultimă inspecție făcută astăzi de prefectul județului Gorj împreună cu prefectul județului Vâlcea și directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova și reprezentanți ai Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu, s-a luat decizia ca, începând de astăzi, circulația pe Transalpina să se redeschidă. Ca o noutate, anul acesta, s-a hotărât modificarea restricției de tonaj al autovehiculelor de la 3,5 tone la 7,5 tone -foto

Comunicat de presa 18.05.2017 - Programul ”Rabla 2017”

PNDR 2014-2020 - Masuri de mediu si clima  

Ordinul Prefectului nr. 358/07.12.2016 privind stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016

Comunicat cu privire la platforma “Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor” disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro

Comunicat cu privire la aplicarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Informatii privind prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Convocator si materiale sedinta membrii comisiei de dialog social 29.06.2016  

Comunicate de presa referitoare "la majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie începând cu data de 01 iulie 2016"

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 170 privind convocarea consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, la sedinta de constituire a consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale, din raza administrativ teritoriala a judetului Gorj 

Comunicat de presa - 13.06.2016 - distributie ajutoare umanitare POAD 2015/2016 

Comunicat de presa 27.01.2016 -START pentru Legea Fiecare Copil la Grădiniță în județul Gorj

Date cu privire la contractele de deszapezire încheiate la nivelul județului Gorj  

Hotararea nr. 6876/12.02.2016 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Gorj privind încetarea aplicabilității HCJ 6758/07.08.2015 și HCJ 6796/16.10.2015

Hotararea nr. 6796/16.10.2015 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Gorj  

Procedura operațională de lucru privind aplicarea legilor fondului funciar și a Regulamentului aprobat prin hg 890/2005, actualizată prin HCJ 6796/2015 

Hotararea nr. 6758/07.08.2015 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Gorj privind aprobarea procedurii operaționale de lucru privind aplicarea legilor fondului funciar și a Regulamentului aprobat prin hg 890/2005

Comunicat de presa 06.04.2015- Conferinta Proiect Sistem Interoperabil centralizat pentru evidenta apostilei eliberate de catre institutiile prefectului pentru actele oficiale administrative 

Chestionar anticoruptie

Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

Informatii tehnice POAD

Convocator si materiale sedintă membrii comisiei de dialog social 25.09.2014

Ordin nr. 192/03.09.2014 privind reactualizarea Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor din judetul Gorj

Ordin nr. 164/11.07.2014 privind aprobarea graficului de desfasurare in anul 2014 a audientelor in teritoriu de catre Prefectul judetului Gorj, domnul Alin Vasile Vacaru

Ordin nr. 45/03.02.2014 privind aprobarea graficului de desfasurare in anul 2014 a audientelor in teritoriu de catre Prefectul judetului Gorj, domnul Alin Vasile Vacaru

Materiale sedinta de Dialog Social din 31.01.2014, ora 12:00

Ordinul Prefectului nr. 331 din 19.12.2013 privind organizarea si functionarea Grupei Operative constituita la nivelul judetului Gorj privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meterorologice periculoase specifice perioadei de iarna

  Dispoziția nr. I/931/13.12.2013 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meterorologice periculoase specifice perioadei de iarna

Mesajul Prefectului Judeţului Gorj cu ocazia Zilei Naţionale a României

Materiale sedinta de Dialog Social din 12.11.2013, ora 13:00

Materiale sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj

Ordinul nr. 73/02.04.2013 privind modificarea Ordinului Prefectului nr. 11/17.01.2013 privind aprobarea graficului de desfasurare in anul 2013, de catre Prefectul judetului Gorj, domnul Ion - Claudiu TEODORESCU, a audientelor in teritoriu

Ordinul Prefectului nr. 72/29.03.2013 privind stabilirea Programului de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Gorj, în perioada 01.04.2013-30.04.2013

INVITATIE SEMINAR DE INFORMARE PRIVIND PROGRAMUL EUROPA PENTRU CETATENI

Ordinul Prefectului nr. 60/25.03.2013 privind stabilirea Programului de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Gorj, începând cu data de 25.03.2013

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2012

PROPUNERI DE MODIFICARE/COMPLETARE A LEGISLAŢIEI SPECIFICE FORMULATE DE INSTITUŢII PUBLICE DIN JUDEŢUL GORJ PENTRU CARE S-A CERUT SPRIJINUL PARLAMENGTARILOR DE GORJ IN SEDINTA DIN DATA DE 15.03.2013

Decizia nr. 121/27.02.2013 - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj

Ordinul Prefectului nr. 11/17.01.2013 privind aprobarea graficului de desfasurare a audientelor in teritoriu de catre Prefectul judetului Gorj, domnul Ion - Claudiu TEODORESCU

Fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea turismului

Posturi unice vacante pentru care a fost acordat avizul Guvernului României - august 2012

Ordinul Prefectului nr.284 din 24.09.2012 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judetului Gorj in data de 27.09.2012

Programarea comisiilor locale pentru instruirea privind aplicarea legilor fondului funciar

Materiale sedinta Colegiu Prefectural 27.09.2012

Plati efectuate de Institutia Prefectului Judetul Gorj

Anunt cu privire la apostilarea actelor notariale

Ghid exercitare drepturi privind protectia datelor cu caracter personal   

Ordinul Prefectului nr. 253/2012 privind aprobarea graficului de desfasurare a audientelor in teritoriu de catre Prefectul judetului Gorj, domnul Ion - Claudiu TEODORESCU

PORTAL INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL GORJ

Instructiunile emise în baza prevederilor art.5, alin.(3) din HG nr. 23/2010 privind aprobarea STANDARDELOR DE COST PENTRU SERVICIILE SOCIALE si formularele aferente

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ