Mesajul Prefectului


  
   
Ca reprezentant al  Guvernului României  în Judeţul Gorj, îmi voi întemeia întreaga activitate pe principiile legalităţii, imparţialităţii, obiectivităţii, transparenţei, liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării, orientării către cetăţean, garantând astfel respectarea legii şi a ordinii publice la nivel local.

Prefect al Judeţului Gorj,
Gheorghe Paraschivu
 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ