Legalitatea actelor


Hotarâri supuse controlului de legalitate 

ORDIN NR. 121/23.05.2017 privind reorganizarea Colectivului de lucru constituit in vederea sprijinirii activitatii Comisei Judetene Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

ORDIN NR. 120/23.05.2017 privind modificarea și actualizarea repartizării personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale 

ORDIN NR. 119/23.05.2017 privind actualizarea repartizarii pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

2016

ORDIN NR. 39/27.01.2016 privind modificarea și actualizarea repartizării personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale 

2015

ORDIN NR. 246/09.11.2015 privind modificarea și actualizarea repartizării personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale,  pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

2013

ORDIN NR. 207 privind modificarea și completarea Ordinelor Prefectului nr. 61/25.03.2013 privind repartizarea personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale,  pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv nr. 62/25.03.2013 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a personalului de specialitate  din cadrul Instituției Prefectului - Județul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activităţii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere

ORDIN NR. 62 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

ORDIN nr. 61 privind repartizarea personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, pe unităţi administrativ - teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

2012

ORDIN NR. 307 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

ORDIN nr. 306 privind repartizarea consilierilor juridici din cadru Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administrativ şi Aplicarea Apostilei, pe unităţi administrativ - teritoriale pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

ORDIN nr. 277 privind repartizarea pe instanţe judecătoreşti a personalului de specialitate al Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj

ORDIN nr. 276 privind repartizarea consilierilor juridici din cadru Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administrativ şi Aplicarea Apostilei, pe unităţi administrativ - teritoriale pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

ORDIN NR. 275 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

2010 

ORDINUL 284 PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR JURIDICI PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE PENTRU EXERCITAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND VERIFICAREA LEGALITATII ACTELOR ADMINISTRATIVE EMISE/ADOPTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE INCEPAND CU DATA DE 29.09.2010

ORDINUL NR 285 PRIVIND REPARTIZAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI VERIFICAREA LEGALITATII ACTELOR, APLICAREA LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI APLICAREA APOSTILEI PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE IN VEDEREA COORDONARII ACTIVITATII COMISIILOR LOCALE DE FOND FUNCIAR PRIVIND CONSTITUIREA SI RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE SI FORESTIERE 

ORDINUL 286 PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR JURIDICI PE INSTANTE JUDECATORESTI INCEPAND CU DATA DE 29.09.2010

Ordinul nr 1/2010 privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii 290/2003

Ordinul nr 24 privind aprobarea tematicii de control pe baza careia personalul de specialitate din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj, va realiza controalele privind verificarea aplicarii actelor cu caracter reparatoriu la nivelul comisiilor locale din judetul Gorj, in anul 2010

Ordinul nr 28 privind aprobarea tematicii de control pe baza careia personalul de specialitate din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj, va realiza controalele privind verificarea legalitatii si aplicarea actelor normative la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din judetul Gorj, in anul 2010  

2009

ORDINUL 191 PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR JURIDICI PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE PENTRU EXERCITAREA IN NUMELE PREFECTULUI A ATRIBUTIILOR CE DERIVA DIN LEGE PRIVIND VERIFICAREA LEGALITATII ACTELOR ADMINISTRATIVE EMISE/ADOPTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

ORDINUL NR 194 PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE AL INSTITUTIEI PREFECTULUI GORJ PENTRU COORDONAREA COMISIILOR DE FOND FUNCIAR COMUNALE, ORASENESTI SI MUNICIPALE IN SCOPUL DERULARII POTRIVIT LEGII A ACTIVITATII DE RECONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE SI FORESTIERE SI DE REORGANIZARE A COLECTIVULUI DE LUCRU DE PE LANGA COMISIA JUDETEANA GORJ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR 

ORDINUL 195 PRIVIND REPARTIZAREA PE INSTANTE JUDECATORESTI A PERSONALULUI DE SPECIALITATE AL INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL GORJ

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ