Conducerea instituţiei


 

Vasile Văcaru- SEF SERVICIU AFACERI EUROPENE, SITUATII DE URGENTA, DEZVOLTARE ECONOMICĂ SI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE-  vasile.vacaru@prefecturagorj.ro

Liviu Diaconescu - SEF SERVICIU VERIFICAREA LEGALITĂȚII ACTELOR, APLICAREA LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU, SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV  - liviu.diaconescu@prefecturagorj.ro

Alin Mircea Dafinescu - SEF SERVICIU INFORMARE, RELAȚII PUBLICE, SECRETARIAT, APOSTILA, FINANCIAR CONTABILITATE, ADMINISTRATIV ȘI ACHIZITII PUBLICE - mircea.dafinescu@prefecturagorj.ro

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ