Autorizaţii deşeuri


 Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 211/ 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 837/ 25 noiembrie 2011, începând cu data de 28.11.2011 Instituţia Prefectului Județul Gorj nu mai are competenţa materială să primească, soluţioneze şi să emită autorizaţii de colectare a deşeurilor industriale de la persoane fizice, care aveau ca obiect de activitate colectarea deşeurilor industriale.


 Prin apariţia legii au fost abrogate următoarele acte:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ