Apostila


ROMÂNIA a aderat la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, prin Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 24 august 1999.
Statele semnatare ale convenţiei, dorind să suprime cerinţa supralegalizării diplomatice sau consulare a actelor oficiale străine, au decis să încheie o convenţie în acest sens şi au convenit că singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act, este apostila, eliberată de către autoritatea competentă a statului din care emană documentul.

Obiectivul principal al convenţiei este facilitarea circulaţiei actelor oficiale, apostila fiind un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei, scopul eliberării apostilei fiind autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării actelor false în vederea producerii de efecte juridice, prin apostilă certificându-se ştampila ori sigiliul autorităţii care a emis actul oficial şi calitatea în care a acţionat semnatarul actului, certificând astfel originea actului oficial, nu şi conţinutul acestuia.

Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului.

 Anunt cu privire la apostilarea actelor notariale

http://www.prefecturagorj.ro/files/fisiere/pdf.gif Procedura de aplicare a apostilei

http://www.prefecturagorj.ro/files/fisiere/pdf.gif Exemple de acte oficiale administrative pentru care se poate elibera apostila la Institutia Prefectului  

http://www.prefecturagorj.ro/files/fisiere/pdf.gif ORDONANŢA Nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 http://www.prefecturagorj.ro/files/fisiere/pdf.gif Model cerere necesară apostilarii actelor

http://www.prefecturagorj.ro/files/fisiere/pdf.gif Taxe aplicate persoanelor fizice si juridice

Începând cu data de 01.02.2017 au fost eliminate taxele de eliberare a apostilei, în conformitate cu prevederile art.VII din Legea nr.1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.​ 

 

Actele se apostileaza pentru tarile membre ale Conventiei de la Haga.
http://www.prefecturagorj.ro/files/fisiere/pdf.gif Lista state semnatare a Conventiei Apostille

Program aplicare apostila: luni - joi , intre orele 08:00 - 14:00  și 14:30 - 16:30
vineri, între orele 08:00 - 12:00

Locația: etaj 1, camera 113 .

Informatii suplimentare: Tel: 0253/212391  

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ