Afaceri Europene


CONSULTANTA PENTRU IDENTIFICAREA DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE ACTIVE

PLAN DE ACTIUNI PENTRU REALIZAREA ]N JUDETUL GORJ IN 2015 A OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PROMOVAREA ACCESĂRII FONDURILOR EUROPENE LA NIVELUL JUDEŢULUI GORJ ÎN ANUL 2010

Plan de actiune 2009 

In cadrul Serviciului Afaceri Europene, Cooperare Internationala, Dezvoltare Economica si Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, sunt organizate si functioneaza urmatoarele compartimente:


a) Compartimentul Afaceri Europene si Cooperare Internationala;
b) Compartimentul Dezvoltare Economica si  Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate;
c) Compartimentul Minoritati.


• Desfasoara activitati menite sa conduca la cunoaşterea de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre cetateni a programelor cu finantare externa initiate si sustinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale.
• Acorda consultanta autoritatilor administratiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, infratire si aderare;
• Intocmeste planul anual de actiuni pentru realizarea in judet a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare
• Realizeaza documentarea necesara si elaboreaza pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-sociala a judetului, care se inainteaza, potrivit legii, Guvernului, prin M.I.R.A.
• Urmareste indeplinirea masurilor dispuse de catre prefect, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta;
• Prezinta prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare in scopul protectiei populatiei afectate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
• Colaboreaza cu institutiile specializate cu privire la protectia speciala a persoanelor cu handicap, conform Legii nr. • Raspunde la problemele privind drepturile invalizilor si veteranilor de razboi, precum si ale vaduvelor acestora, conform Legii nr. 44/1994, modificata prin Legea 167/2002;
• Participa la lucrarile grupului de lucru consultativ la nivel judetean in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie;
• Monitorizeaza aplicarea, de catre primarii, a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
• Asigurarea de asistenta de specialitate expertilor locali pentru rromi, care isi desfasoara activitatea in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in Planul general de masuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor;

Buletin informativ EU * RO Gorjean nr.2/2013

Buletin informativ EU * RO Gorjean nr.1/2013

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ