Mesajul Prefectului 


 


Dragi gorjeni,

Doresc ca numirea mea în funcţia de prefect să reprezinte începutul unei activităţi pe care să o consolidez împreună cu toţi conducătorii de instituţii, cu primarii şi ceilalti aleşi locali din Gorj,  în interesul judeţului şi al tuturor gorjenilor.
Ştiu că nu este uşor, conştientizez, în egală măsură, că am datoria să coordonez oameni cu o vastă experienţă, cu profesionalism, cu performanţe şi expertiză în domeniul pe care îl gestionează fiecare. Toate acestea, coroborate cu hotărârea mea de a îmbina suflul tineresc cu o mentalitate proaspătă, sper să constituie acele puncte tari de care administraţia are atâta nevoie.   
Nu am venit  în această funcţie pentru a întrerupe un curs firesc şi profesionist deja implementat, ci vin pentru a continua tot ceea ce este bun, dorind însă, în mod evident, să-mi las propria amprentă în buna desfăşurare a activităţii  Instituţiei Prefectului Gorj.
În final, reiterez esenţa jurământului pe care l-am depus şi anume că voi respecta Constituţia ţării, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi voi aplica în mod corect şi fără părtinire legile ţării. 
Încrederea ce mi-a fost acordată şi responsabilitatea funcţiei de prefect vor însemna pentru mine elementele de căpătâi ale mandatului care mi-a fost încredinţat.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

PREFECT,
Alin-Vasile VĂCARU

 

 PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013-2016 Investeste in GORJ